Τίτλος Ομιλητής Επιπλέον αρχείο
20. 13-03-2022_ Νυμφίος της νέας Ιερουσαλήμ 20. 13-03-2022_ Νυμφίος της νέας Ιερουσαλήμ.doc
19. 13-02-2022_ Λόγος του Θεού που κρίνει με δικαιοσύνη 19. 13-02-2022_ Λόγος του Θεού που κρίνει με δικαιοσύνη.doc
18. 16-01-2022_ Λιοντάρι που αποκαλύπτει το μέλλον 18. 16-01-2022_ Λιοντάρι που αποκαλύπτει το μέλλον.doc
17. 05-12-2021_ Ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου 17. 05-12-2021_ Ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου.doc
16. 31-10-2021_ Μεσίτης αιώνιας διαθήκης 16. 31-10-2021_ Μεσίτης αιώνιας διαθήκης.doc
15. 03-10-2021_ Αρχιερέας με δύναμη ακατάλυτης ζωής 15. 03-10-2021_ Αρχιερέας με δύναμη ακατάλυτης ζωής.doc
14. 05-09-2021_ Τιμημένος που αγιάζει 14. 05-09-2021_ Τιμημένος που αγιάζει.doc
13. 08-08-2021_ Πολύ ανώτερος από τους αγγέλους 13. 08-08-2021_ Πολύ ανώτερος από τους αγγέλους.doc
12. 25-07-2021_ Αθάνατος βασιλιάς βασιλιάδων 12. 25-07-2021_ Αθάνατος βασιλιάς βασιλιάδων.doc
11. 13-06-2021_ Σωτήρας με περίσσια χάρη 11. 13-06-2021_ Σωτήρας με περίσσια χάρη.doc
10. 04-04-2021_ Θριαμβευτής με σοφία και γνώση 10. 04-04-2021_ Θριαμβευτής με σοφία και γνώση.doc
09. 07-03-2021_ Λυτρωτής που συντηρεί τα πάντα 09. 07-03-2021_ Λυτρωτής που συντηρεί τα πάντα.doc
08. 24-01-2021_ Υπερυψωμένος πάνω από κάθε όνομα 08. 24-01-2021_ Υπερυψωμένος πάνω από κάθε όνομα.doc
07. 17-01-2021_ Κεφαλή αυξανόμενου σώματος 07. 17-01-2021_ Κεφαλή αυξανόμενου σώματος.doc
06. 27-12-2020_ Ειρηνοποιός με ευαγγέλιο ειρήνης 06. 27-12-2020_ Ειρηνοποιός με ευαγγέλιο ειρήνης.doc
05. 22-11-2020_ Θυσιασμένος για να συμφιλιώνει 05. 22-11-2020_ Θυσιασμένος για να συμφιλιώνει.doc
04. 18-10-2020_ Νικητής που οδηγεί σε νίκη 04. 18-10-2020_ Νικητής που οδηγεί σε νίκη.doc
03. 06-09-2020_ Αμερόληπτος κριτής ζωντανών και νεκρών 03. 06-09-2020_ Αμερόληπτος κριτής ζωντανών και νεκρών.doc
02. 02-08-2020_ Ένδοξος που ευλογεί τη μετάνοια 02. 02-08-2020_ Ένδοξος που ευλογεί τη μετάνοια.doc
01. 02-02-2020_ Αναστημένος Κύριος σε θέση εξουσίας 01. 02-02-2020_ Αναστημένος Κύριος σε θέση εξουσίας.doc

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα των μηνυμάτων είναι η "Asteria". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα ellopos.net.

Αρχικά βήματα πνευματικής πορείας

Μηνύματα για την αρχή μιας πορείας συνειδητής πνευματικής ζωής:
Εκτενής Σειρά "Διακήρυξη σωτηρίας 1-15"
Εκτενής Σειρά "Πορεία σωτηρίας 1-15"

Σχετικά με το alithos-anesti.gr

Στην ιστοσελίδα www.alithos-anesti.gr καταχωρίζονται Βιβλικά Μηνύματα σε μορφή mp3 και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους σε word, αρχειοθετημένα σε:
"...ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς͵ ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ"
Προς Ρωμαίους 10:17