Τίτλος Ομιλητής Επιπλέον αρχείο
20. 13-03-2022_ Νυμφίος της νέας Ιερουσαλήμ 20. 13-03-2022_ Νυμφίος της νέας Ιερουσαλήμ.doc
19. 13-02-2022_ Λόγος του Θεού που κρίνει με δικαιοσύνη 19. 13-02-2022_ Λόγος του Θεού που κρίνει με δικαιοσύνη.doc
18. 16-01-2022_ Λιοντάρι που αποκαλύπτει το μέλλον 18. 16-01-2022_ Λιοντάρι που αποκαλύπτει το μέλλον.doc
17. 05-12-2021_ Ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου 17. 05-12-2021_ Ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου.doc
16. 31-10-2021_ Μεσίτης αιώνιας διαθήκης 16. 31-10-2021_ Μεσίτης αιώνιας διαθήκης.doc
15. 03-10-2021_ Αρχιερέας με δύναμη ακατάλυτης ζωής 15. 03-10-2021_ Αρχιερέας με δύναμη ακατάλυτης ζωής.doc
14. 05-09-2021_ Τιμημένος που αγιάζει 14. 05-09-2021_ Τιμημένος που αγιάζει.doc
13. 08-08-2021_ Πολύ ανώτερος από τους αγγέλους 13. 08-08-2021_ Πολύ ανώτερος από τους αγγέλους.doc
12. 25-07-2021_ Αθάνατος βασιλιάς βασιλιάδων 12. 25-07-2021_ Αθάνατος βασιλιάς βασιλιάδων.doc
11. 13-06-2021_ Σωτήρας με περίσσια χάρη 11. 13-06-2021_ Σωτήρας με περίσσια χάρη.doc
10. 04-04-2021_ Θριαμβευτής με σοφία και γνώση 10. 04-04-2021_ Θριαμβευτής με σοφία και γνώση.doc
09. 07-03-2021_ Λυτρωτής που συντηρεί τα πάντα 09. 07-03-2021_ Λυτρωτής που συντηρεί τα πάντα.doc
08. 24-01-2021_ Υπερυψωμένος πάνω από κάθε όνομα 08. 24-01-2021_ Υπερυψωμένος πάνω από κάθε όνομα.doc
07. 17-01-2021_ Κεφαλή αυξανόμενου σώματος 07. 17-01-2021_ Κεφαλή αυξανόμενου σώματος.doc
06. 27-12-2020_ Ειρηνοποιός με ευαγγέλιο ειρήνης 06. 27-12-2020_ Ειρηνοποιός με ευαγγέλιο ειρήνης.doc
05. 22-11-2020_ Θυσιασμένος για να συμφιλιώνει 05. 22-11-2020_ Θυσιασμένος για να συμφιλιώνει.doc
04. 18-10-2020_ Νικητής που οδηγεί σε νίκη 04. 18-10-2020_ Νικητής που οδηγεί σε νίκη.doc
03. 06-09-2020_ Αμερόληπτος κριτής ζωντανών και νεκρών 03. 06-09-2020_ Αμερόληπτος κριτής ζωντανών και νεκρών.doc
02. 02-08-2020_ Ένδοξος που ευλογεί τη μετάνοια 02. 02-08-2020_ Ένδοξος που ευλογεί τη μετάνοια.doc
01. 02-02-2020_ Αναστημένος Κύριος σε θέση εξουσίας 01. 02-02-2020_ Αναστημένος Κύριος σε θέση εξουσίας.doc

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα των μηνυμάτων είναι η "Asteria". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα ellopos.net.

Νέες Αναρτήσεις

Αρχικά βήματα πνευματικής πορείας

Μηνύματα για την αρχή μιας πορείας συνειδητής πνευματικής ζωής:
Εκτενής Σειρά "Διακήρυξη σωτηρίας 1-15"
Εκτενής Σειρά "Πορεία σωτηρίας 1-15"

Σχετικά με το alithos-anesti.gr

Στην ιστοσελίδα www.alithos-anesti.gr καταχωρίζονται Βιβλικά Μηνύματα σε μορφή mp3 και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους σε word, αρχειοθετημένα σε:
"...ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς͵ ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ"
Προς Ρωμαίους 10:17