Τίτλος Ομιλητής Επιπλέον αρχείο
14. 28-08-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 6.11-18 14. 28-08-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 6.11-18.doc
13. 24-07-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 6.1-10 13. 24-07-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 6.1-10.doc
12. 26-06-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 5.16-26 12. 26-06-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 5.16-26.doc
11. 22-05-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 5.1-15 11. 22-05-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 5.1-15.doc
10. 03-04-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.21-31 10. 03-04-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.21-31.doc
09. 06-03-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.8-20 09. 06-03-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.8-20.doc
08. 06-02-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.1-7 08. 06-02-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 4.1-7.doc
07. 16-01-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 3.15-29 07. 16-01-2019_ Επιστολή προς Γαλάτας 3.15-29.doc
06. 19-12-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 3.1-14 06. 19-12-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 3.1-14.doc
05. 28-11-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 2.11-21 05. 28-11-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 2.11-21.doc
04. 14-11-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 2.1-10 04. 14-11-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 2.1-10.doc
03. 03-10-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 1.11-24 03. 03-10-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 1.11-24.doc
02. 26-09-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 1.1-10 02. 26-09-2018_ Επιστολή προς Γαλάτας 1.1-10.doc
01. 05-09-2018_ Οι εκκλησίες της Γαλατίας 01. 05-09-2018_ Οι εκκλησίες της Γαλατίας.doc

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα των μηνυμάτων είναι η "Asteria". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα ellopos.net.

Αρχικά βήματα πνευματικής πορείας

Μηνύματα για την αρχή μιας πορείας συνειδητής πνευματικής ζωής:
Εκτενής Σειρά "Διακήρυξη σωτηρίας 1-15"
Εκτενής Σειρά "Πορεία σωτηρίας 1-15"

Σχετικά με το alithos-anesti.gr

Στην ιστοσελίδα www.alithos-anesti.gr καταχωρίζονται Βιβλικά Μηνύματα σε μορφή mp3 και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους σε word, αρχειοθετημένα σε:
"...ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς͵ ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ"
Προς Ρωμαίους 10:17